Nieuws

Sponsoring Sociale Banken Amersfoort

Sponsoring Sociale Banken Amersfoort

In Amersfoort zijn de voedselbank, speelgoedbank en kledingbank sinds kort in één gebouw gevestigd als de gezamenlijke sociale banken Amersfoort, op het industrieterrein De Isselt. Vanaf de start van de verbouw sponsort BDG Beveiliging de sociale banken met gratis dienstverlening. De aansluiting alarmcentrale, de alarmopvolging, de dagelijkse opening en dagelijkse afsluiting wordt gratis door ons verzorgd. Voor meer info over deze geheel door vrijwilligers gerunde organisatie kijk eens op de site http://www.voedselfocusamersfoort.nl. 
Opstart surveillancedienst

Opstart surveillancedienst

BDG Beveiliging is het nieuwe jaar goed van start gegaan, vanaf 1 januari is de eigen surveillancedienst in de regio onderweg. De mobiele surveillance van BDG Beveiliging is speciaal Ingericht voor kortdurende dienstverlening. 
Stichting Kinderopvang Amersfoort

Stichting Kinderopvang Amersfoort

Vanaf 1 januari wordt SKA door BDG beveiligd.