Kwaliteit

Ons kwaliteitsmanagementsysteem heeft onder andere als doel om een continu proces te waarborgen in de kwaliteitsverbetering. De zorg voor u als opdrachtgever dient daarbij als primaire input.

BDG Beveiliging gaat voor langdurige relaties met haar opdrachtgevers. Dit is alleen mogelijk bij een goede kwaliteit tegen een scherpe maar verantwoorde tariefstelling. Alle processen en procedures zijn vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek is gebaseerd op de normeringen van de branche organisaties en de gestelde eisen voor een ISO 9001 certificering.

De kwaliteit wordt gecontroleerd door middel van interne audits van BDG Beveiliging . Hiermee garanderen wij dat de voorwaarden in de gesloten overeenkomst met u als opdrachtgever volledig worden nageleefd.

Het belangrijkste is echter hoe onze opdrachtgevers de kwaliteit van onze dienstverlening en de inzet van onze medewerkers ervaren. Daarom gaan wij geregeld met u in overleg en wordt minimaal 20% van ons klantenbestand jaarlijks per mail benaderd voor een klanttevredenheidsonderzoek. Op basis van deze uitkomsten zal het managementteam verder gaan sturen.

Omdat onze medewerkers dagelijks worden geconfronteerd met uw locatie(s) ligt bij hen ook de verantwoording om pro actief te reageren bij eventuele knelpunten en verbeterpunten. Dit is een vast agendapunt op de periodieke werkoverleggen. Echter juist door de korte lijnen binnen BDG Beveiliging en de geregelde contactmomenten komen deze vaak eerder naar voren.

De uitspraak elke opdrachtgever is een referent betekent dat wij voor elke opdrachtgever ons beste beentje, en nog net een beetje meer, voorzetten.